Mu Mới ra, MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - ♥️ MuKyNiem.Tv ♥️ OPEN BETA 18.08 -
Mu Mới ra, MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - ♥️ MuKyNiem.Tv ♥️ OPEN BETA 18.08 -

Trang chủ: https://mukyniem.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukyniemfree

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: DANH VỌNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 15/08/2023 (19h) - Open Beta: 18/08/2023 (19h)