Mu Mới ra, Mu Kỷ Niệm SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Có NPC Buff Full
Mu Mới ra, Mu Kỷ Niệm SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Có NPC Buff Full

Trang chủ: https://mu-kyniem.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukyniem.pro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VƯƠNG QUYỀN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 17/09/2023 (9h) - Open Beta: 18/09/2023 (13h)