Mu Mới ra, Mu Long Thần ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí 100%
Mu Mới ra, Mu Long Thần ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí 100%

Trang chủ: https://mulongthan.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083515872649

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Long Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 30/01/2024 (13h) - Open Beta: 31/01/2024 (13h)