Mu Mới ra, MU LONG THẦN SS6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn phí tính năng đa dạng
Mu Mới ra, MU LONG THẦN SS6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn phí tính năng đa dạng

Trang chủ: https://mulongthan.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083515872649&locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Long Thần Cày Cuốc

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 18/03/2024 (18h) - Open Beta: 20/03/2024 (18h)