Mu Mới ra, Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...
Mu Mới ra, Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

Trang chủ: https://mu-mavuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuMaVuong2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 24/02/2023 (9h) - Open Beta: 25/02/2023 (13h)