Mu Mới ra, MU MA VƯƠNG - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - MU-MAVUONG.COM KHÔNG WEBSHOP-
Mu Mới ra, MU MA VƯƠNG - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - MU-MAVUONG.COM KHÔNG WEBSHOP-

Trang chủ: http://mu-mavuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuMaVuong2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 29/04/2022 (9h) - Open Beta: 30/04/2022 (13h)