Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Săn boss nhận lên đến 100.000 Wcoin
Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Săn boss nhận lên đến 100.000 Wcoin

Trang chủ: http://mumienphi.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonlinemoira2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ S2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 16/12/2022 (13h) - Open Beta: 18/12/2022 (13h)