Mu Mới ra, MU MỚI RA BẢN SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - CÀY CUỐC MIỄN PHÍ
Mu Mới ra, MU MỚI RA BẢN SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - CÀY CUỐC MIỄN PHÍ

Trang chủ: http://muchiton.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mupkhay2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHÚ QUÝ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 08/03/2024 (13h) - Open Beta: 09/03/2024 (13h)