Mu Mới ra, Mu Nam Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí - Full Even - Ổn Định
Mu Mới ra, Mu Nam Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí - Full Even - Ổn Định

Trang chủ: https://muchientuoc.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchutuoconline2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nam Tước Cày Cuốc

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 100%

Alpha Test: 03/06/2024 (19h) - Open Beta: 04/06/2024 (19h)