Mu Mới ra, MU NATURE - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân.
Mu Mới ra, MU NATURE - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân.

Trang chủ: https://munature.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuNature11?locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU-NATURE

Loại Mu: Non Reset, Exp 5x, Drop 10%

Alpha Test: 04/01/2024 (13h) - Open Beta: 07/01/2024 (13h)