Mu Mới ra, Mu Phong Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Máy Chủ Phong Vũ 2, SS6.3 Classic
Mu Mới ra, Mu Phong Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Máy Chủ Phong Vũ 2, SS6.3 Classic

Trang chủ: https://MuPhongVu.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphongvuss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Vũ 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 03/01/2024 (13h) - Open Beta: 05/01/2024 (19h)