Mu Mới ra, Mu Quyền Lực SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko WebShop-Ko danh hiệu-Dễ chơi
Mu Mới ra, Mu Quyền Lực SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko WebShop-Ko danh hiệu-Dễ chơi

Trang chủ: https://quyenluc.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenLuc2022

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 15%

Alpha Test: 23/06/2024 (10h) - Open Beta: 24/06/2024 (13h)