Mu Mới ra, Mu RedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết
Mu Mới ra, Mu RedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

Trang chủ: http://muredbull.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muredbullss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ra Mắt MC Mới: Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 31/10/2022 (10h) - Open Beta: 01/11/2022 (19h)