Mu Mới ra, MU SÀI GÒN SS6 . VN - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu ko mốc nạp - lối chơi cày cuốc
Mu Mới ra, MU SÀI GÒN SS6 . VN - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu ko mốc nạp - lối chơi cày cuốc

Trang chủ: https://saigonss6.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/saigonss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 16/03/2022 (13h) - Open Beta: 18/03/2022 (13h)