Mu Mới ra, Mu Season 2.0 - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Đậm chất cày cuốc thách thức dâncày
Mu Mới ra, Mu Season 2.0 - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Đậm chất cày cuốc thách thức dâncày

Trang chủ: https://muss2xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss2xua2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 08/05/2024 (13h) - Open Beta: 10/05/2024 (13h)