Mu Mới ra, Mu Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa
Mu Mới ra, Mu Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

Trang chủ: https://muvnss2.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvns2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 10%

Alpha Test: 26/01/2024 (13h) - Open Beta: 28/01/2024 (13h)