Mu Mới ra, Mu Season 2.0 Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - đậm chất cày cuốc rs nhận quà
Mu Mới ra, Mu Season 2.0 Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - đậm chất cày cuốc rs nhận quà

Trang chủ: https://muss2xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss2xua2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 20%

Alpha Test: 26/06/2024 (13h) - Open Beta: 28/06/2024 (13h)