Mu Mới ra, 💎mu season 6 full💎 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản full mới nhất . wing và bs shop
Mu Mới ra, 💎mu season 6 full💎 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản full mới nhất . wing và bs shop

Trang chủ: http://mu-season6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustom.xpro/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/04/2024 (13h) - Open Beta: 25/04/2024 (13h)