Mu Mới ra, Mu Season 6.15 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy Chủ Chu Tước - Săn boss là có t
Mu Mới ra, Mu Season 6.15 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy Chủ Chu Tước - Săn boss là có t

Trang chủ: https://mu-season6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6moira/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHU TƯỚC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 22/10/2021 (13h) - Open Beta: 23/10/2021 (20h)