Mu Mới ra, Mu Season 6.9 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ chơi,nhiều sự kiện kiếm wcoinc
Mu Mới ra, Mu Season 6.9 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ chơi,nhiều sự kiện kiếm wcoinc

Trang chủ: https://mu-season6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6moira

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 15/03/2022 (13h) - Open Beta: 16/03/2022 (19h)