Mu Mới ra, Mu SeaSon2 SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Danh Hiệu-Quân Hàm-NPC Buff Full
Mu Mới ra, Mu SeaSon2 SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Danh Hiệu-Quân Hàm-NPC Buff Full

Trang chủ: https://museason2.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuSeason2.Pro

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 25/02/2024 (9h) - Open Beta: 26/02/2024 (13h)