Mu Mới ra, MU SS6 MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 8000x - Drop 40% - bản mu hay. adm nhiệt huyết với sv
Mu Mới ra, MU SS6 MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 8000x - Drop 40% - bản mu hay. adm nhiệt huyết với sv

Trang chủ: http://muss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: lãnh địa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 8000x, Drop 40%

Alpha Test: 14/06/2024 (13h) - Open Beta: 15/06/2024 (12h)