Mu Mới ra, Mu SS6 Mới ra - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - FREE 99%, Full event săn đồ, sói...
Mu Mới ra, Mu SS6 Mới ra - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - FREE 99%, Full event săn đồ, sói...

Trang chủ: http://www.mutrongdong.vn

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/114222811772094

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Trống Đồng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 10/06/2024 (9h) - Open Beta: 10/06/2024 (13h)