Mu Mới ra, MU SS6.15 MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae c
Mu Mới ra, MU SS6.15 MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae c

Trang chủ: http://mubachlong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 08/06/2024 (13h) - Open Beta: 10/06/2024 (13h)