Mu Mới ra, MU SS6.15 - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - FREE SĂN BOSS - CỘNG HƯỞNG TRANG BỊ
Mu Mới ra, MU SS6.15 - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - FREE SĂN BOSS - CỘNG HƯỞNG TRANG BỊ

Trang chủ: https://ss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6plus

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 20%

Alpha Test: 03/08/2023 (13h) - Open Beta: 05/10/2023 (13h)