Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 500x - Drop 60% - miễn phí. không webshop
Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 500x - Drop 60% - miễn phí. không webshop

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092972883090

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092972883090

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ThanLong

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 60%

Alpha Test: 10/06/2023 (13h) - Open Beta: 13/06/2023 (13h)