Mu Mới ra, Mu Thanh Long - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Classic 6.3 Chuẩn Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Thanh Long - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Classic 6.3 Chuẩn Cày Cuốc

Trang chủ: https://mu-thanhlong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ThanhLongS6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 04/01/2024 (19h) - Open Beta: 06/01/2024 (19h)