Mu Mới ra, Mu Thiên Đường SS6.9 - Season 6 Exp 400x - Drop 10% - Item Giá Trị, Full Thần 380, Wing 3
Mu Mới ra, Mu Thiên Đường SS6.9 - Season 6 Exp 400x - Drop 10% - Item Giá Trị, Full Thần 380, Wing 3

Trang chủ: http://muthienduong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienduongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Paradise

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 10%

Alpha Test: 28/11/2022 (19h) - Open Beta: 30/11/2022 (19h)