Mu Mới ra, Mu Thiên Kim - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Miễn phí train wcoin- NPC BUFF FREE
Mu Mới ra, Mu Thiên Kim - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Miễn phí train wcoin- NPC BUFF FREE

Trang chủ: http://muthienkim.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550611733728

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 31/08/2023 (19h) - Open Beta: 02/09/2023 (19h)