Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nhiều Sự Kiện BOSS-Có Npc Buff
Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nhiều Sự Kiện BOSS-Có Npc Buff

Trang chủ: https://muthienmenh.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenh2003

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 22/01/2024 (9h) - Open Beta: 23/01/2024 (13h)