Mu Mới ra, MU Thiên Vũ - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không kích nạp, không tuồn đồ...
Mu Mới ra, MU Thiên Vũ - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không kích nạp, không tuồn đồ...

Trang chủ: https://mu-thienvu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thienvu.mu.online

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Vũ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 26/08/2023 (8h) - Open Beta: 30/08/2023 (8h)