Mu Mới ra, Mu - Tiên Giới  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Săn Là Có , Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Mu - Tiên Giới  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Săn Là Có , Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://mu-tiengioi.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kỷ Nguyên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 13/06/2023 (10h) - Open Beta: 14/06/2023 (19h)