Mu Mới ra, Mu Tình Bạn - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - SS6.3 Pro, Không GHRS, Cày WC ,Free
Mu Mới ra, Mu Tình Bạn - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - SS6.3 Pro, Không GHRS, Cày WC ,Free

Trang chủ: https://mu-tinhban.org

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084779940210

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tình Bạn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 23/09/2022 (10h) - Open Beta: 25/09/2022 (10h)