Mu Mới ra, Mu Tình Yeu SS6.9 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin - drop ngọc + exl 40%
Mu Mới ra, Mu Tình Yeu SS6.9 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin - drop ngọc + exl 40%

Trang chủ: http://mutinhyeu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameMUTinhYeu/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 02/11/2023 (19h) - Open Beta: 04/11/2023 (19h)