Mu Mới ra, Mu Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop
Mu Mới ra, Mu Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop

Trang chủ: https://mutruongsa.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongsass6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Sa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 27/11/2022 (12h) - Open Beta: 27/11/2022 (13h)