Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 100x - Drop 95% - Phiên bản season 6.0 nguyên bản

Trang chủ: http://mutruyenky.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu4vietnam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 95%

Alpha Test: 08/06/2022 (13h) - Open Beta: 11/06/2022 (13h)