Mu Mới ra, Mu VicTor - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Chuẩn ss6.3 Sever cày cuốc cho ae
Mu Mới ra, Mu VicTor - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Chuẩn ss6.3 Sever cày cuốc cho ae

Trang chủ: http://mutathan.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/muvictor2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tà Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 70%

Alpha Test: 07/03/2023 (8h) - Open Beta: 09/03/2023 (8h)