Mu Mới ra, Mu Việt 2024 SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Không Webshop
Mu Mới ra, Mu Việt 2024 SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Không Webshop

Trang chủ: https://muviet2024.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 22/02/2024 (9h) - Open Beta: 23/02/2024 (13h)