Mu Mới ra, Mu Việt 2024 ss6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Sự Kiện Hấp Dẫn
Mu Mới ra, Mu Việt 2024 ss6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Sự Kiện Hấp Dẫn

Trang chủ: https://muviet2024.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: GIÁP THÌN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 04/01/2024 (9h) - Open Beta: 05/01/2024 (13h)