Mu Mới ra, Mu Việt Nam Ss1 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.
Mu Mới ra, Mu Việt Nam Ss1 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.

Trang chủ: http://cum3.muvietnamdautien.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090339907917

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MuViệtNam ss1

Loại Mu: Non Reset, Exp 50x, Drop 30%

Alpha Test: 08/08/2023 (19h) - Open Beta: 11/08/2023 (19h)