Mu Mới ra, Mu Việt Nam SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Sự Kiện Boss
Mu Mới ra, Mu Việt Nam SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Sự Kiện Boss

Trang chủ: https://mu-vietnam.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietnam2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 25/06/2023 (9h) - Open Beta: 26/06/2023 (13h)