Mu Mới ra, Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen
Mu Mới ra, Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen

Trang chủ: https://mu-vietss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviets2.0

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 28/10/2023 (13h) - Open Beta: 30/10/2023 (13h)