Mu Mới ra, Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa
Mu Mới ra, Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

Trang chủ: https://vn-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviets2.0/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 18/01/2024 (13h) - Open Beta: 20/01/2024 (13h)