Mu Mới ra, Mu Vô Song - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Mu Vô Song SS6.3 Classic
Mu Mới ra, Mu Vô Song - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Mu Vô Song SS6.3 Classic

Trang chủ: https://muvosong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvosongss6.3/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vô Song 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 10%

Alpha Test: 14/09/2023 (13h) - Open Beta: 16/09/2023 (13h)