Mu Mới ra, mu war season 6.3 - Season 6 Exp 888x - Drop 39% - Sever PK lôi cuốn Sự Kiện Liên Tục
Mu Mới ra, mu war season 6.3 - Season 6 Exp 888x - Drop 39% - Sever PK lôi cuốn Sự Kiện Liên Tục

Trang chủ: https://mu-war.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/858319521637847

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Tranh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 888x, Drop 39%

Alpha Test: 12/06/2023 (13h) - Open Beta: 14/06/2023 (20h)