Mu Mới ra, MU.G2MEGA.NET - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - MU G2MEGA SS6.9 -SIÊU PHẨM CÀY CUỐC
Mu Mới ra, MU.G2MEGA.NET - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - MU G2MEGA SS6.9 -SIÊU PHẨM CÀY CUỐC

Trang chủ: https://mu.g2mega.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mug2mega

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 20%

Alpha Test: 19/06/2024 (13h) - Open Beta: 22/06/2024 (13h)