Mu Mới ra, MU-2003.COM - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Miễn phí, Cày Cuốc,Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, MU-2003.COM - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Miễn phí, Cày Cuốc,Không Danh Hiệu

Trang chủ: http://mu-2003.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BaVuong2021/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 19/05/2024 (19h) - Open Beta: 20/05/2024 (19h)