Mu Mới ra, MU-24h.Com - Season 6 Exp 1500x - Drop 80% - Free 99% , Phát  GifCode hàng tuần
Mu Mới ra, MU-24h.Com - Season 6 Exp 1500x - Drop 80% - Free 99% , Phát  GifCode hàng tuần

Trang chủ: https://mu-24h.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/CongDongMu24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Thánh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1500x, Drop 80%

Alpha Test: 22/10/2021 (13h) - Open Beta: 23/10/2021 (13h)