Mu Mới ra, Mu-8386.XYZ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Sv chơi tết free 90%
Mu Mới ra, Mu-8386.XYZ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Sv chơi tết free 90%

Trang chủ: http://mu-8386.xyz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/462690025412259

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhâm Dần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 29/01/2022 (10h) - Open Beta: 30/01/2022 (11h)