Mu Mới ra, MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG HÀM, HIỆU!
Mu Mới ra, MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG HÀM, HIỆU!

Trang chủ: http://mu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/8xMuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 13/07/2022 (10h) - Open Beta: 15/07/2022 (13h)